Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

.:Informace:.

 

Jednotka JSDH Studénka-město je zařazena v kategorii JPO II, tzn.že hotovostní službu vykonáva pořád někdo i o víkendech.

Vlastníme tři výjezdové automobily a přívěs na havárie. Velitelem stanice je Pavel Foldyna. Město Studénka leží v Moravskoslezkém kraji v okrese Nový Jičín. Na území města působí tři občanská sdružení - Sbor dobrovolných hasičů Studénka-město, Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice a Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží, které se významnou měrou podílí při zabezpečování požární ochrany ve městě. Budeme se bavit o hasičích Studénka-město.Sbory dobrovolných hasičů spolupracují s Hasičským záchranným sborem, správními úřady, orgány města a pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že vyhledávají členy jednotek sborů dobrovolných hasičů, podílejí se na jejich odborné přípravě a na provádění údržby, oprav požární techniky, výzbroje a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů. Mimo tyto úkoly na úseku represe se sbory dobrovolných hasičů podílejí na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží, na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva. Pro hašení požárů, provádění záchranných prácí při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém územním obvodu má město zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů, jejíž členové jsou odborně vyškoleni, vycvičeni, jednotka je vybavena potřebnou technikou, výzbrojí a výstrojí pro většinu zásahů. Hasiči ve Studénce vlastní veškerou techniku k provedení nejjednoduššího zásahu, ale mají i některé vybavení k těžkému tech. zásahu . Například mají elektrocentrálu, plovoucí čerpadlo,15 ks dýchacích přístrojů, 3 norné stěny, metrák sorbetu, protichemické obleky, křísicí přístroj, člun a přetlakový ventilátor a mnoho dalších. Na území naší dislokace je několik míst se zvýšenou požární ochranou jakou jsou např. podniky Semperflex Odry, Lonka Příbor, Nemocnice s poliklinikou v Bílovci, zimní stadion ve Studénce apod. Dále je v Bílovci i ve Studénce několik výškových budov. Jednotka je předurčena na požáry.


 
 
.:Technika:.

Naše jednotka vlastní dva zásahové automobily a to CAS 32 - Tatra 815 6x6 , DVS 12 - Avia A30.a Technický automobil Avia 31,turbo.


CAS 32 - Tatra 815


   


DA 12 - Avia
Technický automobil - Avia 31.1  K  TA2CH

 
     

 
   
    
TOPlist
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek